Wie gaat er met jou werken?

Ik ben Lizette Knuvers Mijland, als opgeleid kunstenaar, docent, leider, pedagoog en trainer ga ik jou begeleiden. In Atelier Chill komen mijn ervaringen en vaardigheden bij elkaar. Het maken van beelden en het begeleiden en inspireren van mensen zijn mijn drie grootste passies.

Tijdens de processen die we doorlopen zal ik met je meedenken, je spiegelen, voorwaarden scheppen, faciliteren, inspireren en je steunen. Dit doe ik zowel tijdens de creatieve als de persoonlijke vraagstukken.

De kennis die ik heb zet ik daarbij in. Het gaat dan over mijn kennis rondom het creatieve proces, de professionele kunsten, gesprekstechnieken, begeleiding bieden, feedback geven, leiding geven en kennis over (passend) onderwijs. (met name over leerachterstanden, taalstoornissen, autisme, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en gedragsproblemen.) Cultuureducatie in samenspraak met het onderwijs aan het zorgintensieve kind heeft mijn bijzondere aandacht. De Cultuurkrant interviewde mij over Hoogbegaafdheid en Cultuureducatie. Op mijn site Onderwijskoppen blog ik over mijn ervaringen in het leven aangaande opvoeding en onderwijs. Tevens deel ik daar blogs van andere schrijvers die betrokken zijn bij het onderwijsleven. Mijn werkervaring en opleidingen kun je vinden via deze link.